Izložbe 2018-10-15T14:37:05+01:00

IZLOŽBE

2020-06-09T17:42:02+01:00

Bojan Šumonja – Izložba slika “OMNIBUS”

Slike Bojana Šumonje u procjepu su humorne ironije istodobno zasjenjene brigom i tjeskobom za svijet. Predodžbom o svijetu koja nije laka. Njihovim prizorima se i lakomisleni zečevi čude, a junaka spasioca naravno nema dovoljno i nitko je ne može spasiti pa ni slikar naoružan kistovima (autoportret „Priprema za napad“). A i ne znamo što slikar misli napasti ili obraniti jer je platno nebeskoplave boje, nenačeto i djevičansko, njemu iza leđa i ne vidimo što je pred njim.

PROŠLE IZLOŽBE

Load More Posts